248286

بازارهای جهانی فولاد در انتظار

دنیای معدن: گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

به گزارش دنیای معدن، قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در بازار چین هفته گذشته تا ۵ دلار بهبود داشت و به ۱۲۰ دلار رسید و آخر هفته یک دلار تصحیح قیمت داشت و نهایتا در ۱۱۹ دلار هر تن سی اف آر هفته را به پایان برد. تولید کارخانه های فولاد بالا و تقاضای مصرف کننده های نهایی نیز مطلوب بود که از بازار سنگ آهن حمایت کرد.

قراضه

در هفته ای که گذشت بازار واردات قراضه ترکیه در ثبات ماند و قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ حدود ۳۵۲ دلار هر تن سی اف آر بود.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز نزولی بوده و هفته گذشته با ۷ دلار کاهش به ۳۲۳ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۱۰ دلار ارزان تر شده ۳۷۳ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بیلت

هفته گذشته میلادی بیلت صادراتی فوب دریای سیاه پس از نوساناتی در محدوده ۴۶۵ دلار هر تن فوب در ثبات باقی ماند. در بازار داخلی چین قیمت بیلت با ۱۱ دلار بهبود قیمت هفتگی به ۴۷۶ دلار هر تن درب کارخانه رسید. قیمت بیلت وارداتی به چین نیز از ۴۶۷ دلار به ۴۵۶ دلار هر تن سی اف آر رسید. در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت ۵ دلار ارزان تر شده ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده می شد.

مقاطع

میلگرد در بازار چین با ثبات بود و قیمت میلگرد صادراتی ۵۲۷ دلار هر تن فوب ثبت شد. آخرین قیمت میلگرد در بورس شانگهای نیز صعودی بوده از ۴۹۳ دلار به ۵۰۹ دلار رسید.

قیمت میلگرد صادراتی ترکیه به روند نزولی ادامه داده با ۵ دلار افت به ۵۴۵ دلار هر تن فوب رسید. در بازار جنوب شرق آسیا نیز میلگرد وارداتی در ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر بدون تغییر باقی ماند. در بازار داخلی امریکا میلگرد در ۸۴۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثابت ماند و در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۱۰ یورو ارزان تر شده ۵۹۵ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه در ۵۶۰ دلار هر تن فوب باقی ماند. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین یک دلار بهبود داشته ۵۳۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. ورق گرم صادراتی ترکیه ۱۰ دلار ارزان تر شده ۶۰۰ دلار هر تن فوب ثبت شد. ورق گرم وارداتی به جنوب شرق آسیا نیز از ۵۲۲ تا ۵۵۷ دلار به ۵۲۸ تا ۵۵۵ دلار هر تن سی اف آر رسید.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم در ۶۰۵ یورو هر تن درب کارخانه باقی ماند. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم ۲۰ دلار رشد داشته ۷۸۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.

دیدگاهتان را بنویسید