248016

افزایش تولید ذوب آهن اصفهان در نیمه اول سال

دنیای معدن-تولید ذوب آهن اصفهان در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته و فراتر از برنامه پیش می رود .

گزارش تولید این مجتمع عظیم صنعتی نشان می دهد که تولید چدن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲  بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار و ۳۵۵ تن بود که  ۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و ۷ درصد نیز از برنامه امسال بیشتر است . در این مدت حدود ۶۴۹ هزار تن کک تولید شده که سه درصد از مدت مشابه سال قبل و برنامه تولید بیشتر است . تولید آگلومره نیز در شش ماهه اول سال جاری به یک میلیون و ۷۵۷ هزار تن  رسیده که ۲  درصد نسبت به تولید سال گذشته رشد داشته و۵ درصد بیشتر از برنامه می باشد . 

ذوب آهن اصفهان موفق شد در نیمه اول سال جاری یک میلیون و ۳۹۲ هزار تن شمش آماده تولید کند که ۶ درصد فراتر از تولید شمش در مدت مشابه سال قبل و ۵  درصد بیشتر از برنامه تولید این محصول بوده است . تولید محصولات نهایی این مجتمع عظیم صنعتی در سال جاری مطابق برنامه بوده و از عدد ۸۷۵ هزار تن عبور کرده است که البته ۸ درصد بیشتر از تولید محصول نهایی در شش ماهه اول سال گذشته است .

همچنین قابل ذکر است که تولید تیر آهن ذوب آهن اصفهان نیز در شش ماهه اول سال جاری افزایش یافته و بیش از ۵۲۲ هزار تن بوده است که افزایش ۱۸ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و ۱۴ درصد نیز فراتر از برنامه انجام شده است . این مجتمع عظیم صنعتی در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۱۶ هزار تن ریل تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵ برابر افزایش یافته است .

شرایط خوب تولید ذوب آهن در شش ماهه اول سال جاری نشان می دهد که این شرکت با وجود مشکلات مختلف می تواند امسال از تولید ۳ میلیون تن چدن مذاب گذر کند . 

 

دیدگاهتان را بنویسید