247900

اعتماد صندوق توسعه ملی به فولاد خوزستان؛ تفاهم برای پایداری برق و تولید فولاد

دنیای معدن-شرکت فولاد خوزستان، توانست نظر صندوق توسعه ملی را برای مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه ساخت نیروگاه برق جلب کند و قرار شده است از کل حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز این نیروگاه که ۲۹۸ میلیون یورو است، ۱۸۰ میلیون یوروی آن توسط صندوق توسعه ملی در قالب اعطای تسهیلات و سهم از درآمد به پروژه تزریق شود.

به گزارش دنیای معدن، این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که صندوق توسعه ملی به راحتی وارد مشارکت و سرمایه گذاری با شرکت ها نمی شود به ویژه آنکه به گفته مسئولان صندوق، در بحث نیروگاهی معوقات سنگینی ایجاد شده و سیاست صندوق این است که با شرکت ها و صنایعی سرمایه گذاری کند که از پایداری روند تولید و ارزآوری آنها اطمینان دارند و امکان رفع تعهدات ارزی خود را داشته باشند.

موافقت صندوق توسعه ملی با مشارکت و سرمایه گذاری  در احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۲۰ مگاواتی شرکت فولاد خوزستان نشان می دهد مدیران این شرکت توانسته اند با مدیریت مناسب منابع و استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود و تثبیت حضور پررنگ در بازار رقابت فولاد، روند پایدار و با ثباتی را بر شرکت حاکم کنند و همین موضوع نیز مورد توجه مسئولان صندوق توسعه ملی که قواعد سخت گیرانه ای در اعطای تسهیلات و یا مشارکت در پروژه ها دارد، قرار گیرد و حالا با این تفاهم، زمینه احداث این نیروگاه و تامین برق پایدار شرکت و پیشگیری از اختلال در روند فعالیت های تولیدی و توسعه ای آن به طور قطعی فراهم آمده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید