247226

قطار شرکت آهن و فولاد ارفع روی ریل موفقیت

دنیای معدن: تخلیه آزمایشی اولین قطار باری حامل گندله خریداری شده یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ در شرکت آهن و فولاد ارفع.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید