244024

اینفوگرافیک/ سودآوری فولاد مبارکه به خاطر ارزش افزوده است که ایجاد می کند

دنیای معدن: سودآوری فولاد مبارکه به هیچ عنوان ناشی از رانت نیست و این یک تفکر انحرافی است که هرکس سود میدهد از رانت بهرهمند است فولاد مبارکه از منابع ملی ارزش افزوده می آفریند.

به گزارش دنیای معدن، سودآوری فولاد مبارکه به هیچ عنوان ناشی از رانت نیست و این یک تفکر انحرافی است که هرکس سود میدهد از رانت بهرهمند است فولاد مبارکه از منابع ملی ارزش افزوده می آفریند.

 

دیدگاه تان را بنویسید