243473

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی «شهید منتظری» از خطوط تولید فولاد خراسان

دنیای معدن: اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای «شهید منتظری» مشهد از خطوط تولید فولاد خراسان بازدید کرده و از نزدیک با مراحل مختلف فرایند تولید فولاد از گندله سازی تا محصول نهایی آشنا شدند.

به گزارش دنیای معدن، در راستای تعمیق همکاری میان صنعت و دانشگاه، برنامه بازدید 20 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد از سوی این دانشگاه درخواست شد و استادان این دانشگاه فنی استان، با حضور در مجتمع در روز 14اردیبهشت، از نواحی «گندله سازی»، «احیا مستقیم»، «فولاد سازی»، «نورد» و واحدهای پشتیبانی فنی بازدید کردند.

دراین بازدید، دکتر رحمانی دوست، رییس دانشگاه نیشابور، نیز استادان دانشگاه فنی مشهد را همراهی کرد.  

مهندس فضیلتی، معاون بهره برداری شرکت در ابتدای این بازدید در نشستی با استادان یاد شده، به تشریح شرایط تولید، نیازهای آموزشی صنایع که در فرایندهای آکادمیک شایسته ی توجه است، نیازهای فناورانه و پژوهشی صنایع بزرگی نظیر فولاد به مهمانان توضیحاتی ارایه نمود.

 

دیدگاهتان را بنویسید