240558

در چهارمین جشنواره به رویکردهای دانشی در بومی‌سازی توجه ویژه شده است

دنیای معدن-دکتر صادقی نیارکی، عضو هیات عامل ایدرو و معاون سابق وزیر صمت در اختتامیه جشنواره و نمایشگاه ملی فولادایران گفت:

امروز فولاد یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور است و ارزبری صنعت فولاد کشور با پویش‌های بومی‌سازی و حمایت از ساخت داخل که با جشنواره فولاد تسریع شد به نصف رسید.

 فولاد در خودکفایی به حدکمال رسیده است و زنجیره ارزش در صنعت فولاد رو به پیشرفت است. همچنین در چهارمین جشنواره به رویکردهای دانشی در بومی‌سازی توجه ویژه شده است.

ما مناطق کشور را به ۴ منطقه تقسیم کردیم ؛ منطقه ۱ و ۲ منطقه کمتر برخوردار هستند که حدود۶۶ شهرستان در منطقه۱ قرار گرفته است‌.

این جشنواره و این رویداد زمینه مناسبی است برای رسیدگی بیشتر به این مناطق کمتر برخوردار است هم به لحاظ مالی و هم اشتغال.

 

دیدگاه تان را بنویسید