240495

فولاد مبارکه بزرگترین حامی شرکت های دانش بنیان کشور

دنیای معدن: ۱۰ هزار تامین کننده داخلی شریک تجاری شرکت فولاد مبارکه هستند که از این تعداد هزار شرکت دانش بنیان اند و شرکت فولاد مبارکه با ۵۳۰۰ میلیارد تومان قرارداد خرید از این شرکت ها بزرگترین حامی آنها در کل کشور است.

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید