238926

دکتر مخبردزفولی: تغییر بیمه موجب افزایش محسوس رضایتمندی کارکنان شده است

دنیای معدن- نکات مهم مصاحبه قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسؤلیتهای اجتماعی:

-تغییری که در بیمه شرکت صورت گرفت، بر اساس نظرسنجی علمی صورت گرفته، رضایت کارکنان را از کمتر از ۴۰ درصد به بیشتر از ۸۰ درصد رسانده است.

-برای شنیدن نظرات منطقی و انتقاد و پیشنهاد در هر حوزه ای کاملا مشتاقیم.

-ملاک تصمیمات تیم مدیریتی فعلی و مدیرعامل محترم،نظرسنجی های رسمی و علمی و کانال های تعریف شده ای چون مجموعه روابط کار و صندوق ارتباط با مدیرعامل و دیدارهای چهره به چهره در همه رده های مدیریتی و بازدیدهای میدانی است.

-در  نظرسنجی صورت گرفته بیشترین رضایتمندی مربوط به رفتار کارکنان شرکت نمایندگی بیمه تأمین آتیه و کاهش زمان انتظار و کمترین رضایتمندی مربوط به تعرفه های دندانپزشکی و کم بودن مراکز طرف قرارداد است.

-شرکت بیمه تامین آتیه فراگیر موظف است موارد نارضایتی را با هماهنگی بیمه البرز بررسی و اصلاح کند.

-تعرفه های تشخیصی و درمانی افزایش مطلوبی خواهد یافت.

-تنها راه کاهش تفاوت بین هزینه اسناد ارائه شده و مبلغ پرداختی توسط بیمه، گسترش مراکز طرف قرارداد بیمه البرز است که حتما دنبال خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید