238723

افزایش سرمایه ذوب آهن به تایید حسابرس رسید

دنیای معدن: حسابرس و بازرس قانونی ذوب آهن اصفهان افزایش سرمایه ۱۵ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را تایید کرد.

به گزارش دنیای معدن، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان در خصوص افزایش سرمایه این شرکت در سامانه کدال درج گردید که بر این اساس ، افزایش سرمایه مذکور مورد تایید قرار گرفته است . این افزایش سرمایه پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود .

با انجام این افزایش سرمایه، سرمایه ذوب آهن اصفهان  از ۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان به ۷ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی افزایش سرمایة در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری هیئت مدیرة ذوب آهن اصفهان مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی انجام می شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید