237398

اولویت اول شرکت فولاد سنگان در طرح های توسعه ای

دنیای معدن: اولویت اول شرکت فولاد سنگان در طرح های توسعه ای استفاده از توان و ظرفیت موجود داخلی، مبتنی بر فناوری های روز دنیاست وطبق برنامه ریزی های صورت گرفته، استفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

روابط عمومی

 

دیدگاه تان را بنویسید