237180

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد

توسعه کارآفرینی و خلق ارزش از طریق تولید دانش با تکیه بر توان داخلی

دنیای معدن-در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، با تصویب کمیته ساختار ذوب آهن اصفهان، مدیریت نوآوری و راهبری فعالیت های دانش بنیان در حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت تاسیس و سعید جعفری به عنوان مدیر این مدیریت منصوب شد.

به گزارش دنیای معدن، علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان در آیین معارفه مدیر نوآوری و راهبری فعالیت‌های دانش‌بنیان شرکت که با حضور مدیران این حوزه برگزار شد، تسهیل در شکل‌گیری الگوی جدید تعامل ذوب آهن اصفهان و مراکز علمی، پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین تدوین برنامه و سند توسعه نوآوری شرکت را از اهداف تاسیس این مدیریت برشمرد و گفت: بسترسازی مناسب جهت ایجاد حق مالکیت فن‌آوری و زمینه‌سازی برای تبدیل ذوب آهن اصفهان به شرکت پیشرو و صاحب فن‌آوری‌های دانش‌بنیان، شناسایی، ارزیابی و پرورش ایده‌های نوآورانه و دانش‌بنیان، همسو با نیازهای شرکت با استفاده از تجاری‌سازی ایده‌های برگزیده پیشنهادهای فنی دریافت شده تامین شرایط و امکانات لازم جهت توسعه کارآفرینی و خلق ارزش از طریق تولید دانش با تکیه بر توان داخلی شرکت و نخبگان خارج از سازمان، از دیگر اهدافی است که باعث شد این مدیریت تاسیس شود.

مرتضی شیرین‌پرور مدیر تحقیق و توسعه شرکت نیز گفت: اقدامات و فعالیت‌های تحقیق و توسعه و فرآیندهای نوآوری در راستا و مکمل همدیگر می‌باشند. همکاری و تعامل مستمر این مجموعه ها با همدیگر و همچنین با سایر بخش‌ها و مدیریت‌های شرکت زمینه‌ساز تعالی و ارتقا روزافزون ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود.  

سعید جعفری نیز گفت: ورود به فعالیت فناورانه توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نشانه بلوغ این واحدها است و با تاسیس این مدیریت، زمینه حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن ذوب‌آهن اصفهان و شرکت‌های تابعه آن فراهم شده است.

شایان ذکر است؛ سعید جعفری ۱۳۷۲ با مدرک مهندسی مکانیک در ذوب آهن اصفهان استخدام شد و پیش از این در مدیریت مهندسی کارخانه، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و شرکت قائم رضا خدمت نموده و در بسیاری از پروژه‌ها و طرح های تحقیقاتی، مهندسی و اجرایی شرکت حضور داشته است.

وی همچون محقق برتر استانی و کشوری، دارنده گواهینامه بازرسی از شرکت پوسکو کره جنوبی، ممیز انرژی از سازمان بهینه سازی مصرف انرژی را در کارنامه پژوهشی خود دارا می باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید