236719

برگزاری دوره آموزشی "تشریح مدل تعالی" در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دنیای معدن: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به منظور سومین حضور در جایزه تندیس بلورین تعالی سازمانی طی دو روز اقدام به برگزاری دوره تشریح مدل تعالی در محل شرکت را نموده است.

به گزارش دنیای معدن، در همین راستا به 35 نفر از پرسنل منتخب سازمان آموزش های لازم در قالب کارگروه های تیمی ارائه گردید.

قابل ذکر است جایزه تعالی سازمانی، توسط سازمان مدیریت صنعتی هر ساله برگزار میشود که هدف آن ارزیابی و اندازه گیری عملکرد سازمان هاست. مدل تعالی به سازمان ها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود ، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حل های بهبود وضع موجود را پیدا و اجرا نموده تا سطح ملی اثر بخش باشد.

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سال گذشته جایزه چهار ستاره سازمان مدیریت صنعتی را دریافت نموده است

 

دیدگاه تان را بنویسید