236572

تحویل دهی کاتالیست های متاناسیون پتروشیمی هنگام

دنیای معدن: کل کاتالیست های متاناسیون مورد نیاز شرکت پتروشیمی هنگام به میزان 45 تن به این مجتمع تحویل دهی گردید و پس از آماده سازی مجتمع جهت راه اندازی، در راکتور مربوطه بارگذاری خواهد شد.

به گزارش دنیای معدن به نقل از  روابط عمومی خوارزمی، 45 تن کاتالیست های متاناسیون مورد نیاز مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک هنگام که در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (فاز 2 طرح‌های پتروشیمی) واقع شده و آخرین مراحل ساخت، نصب و راه اندازی آن در حال اجراست، و قرارداد تولید و تحویل دهی آن در سال 1400 منعقد شده بود، با نظارت شرکت پیدک به عنوان پیمانکار اجرایی طرح، تولید و به مجتمع هنگام تحویل دهی گردید.

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید