236516

معاون مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد:

بیخود رسانه ها را بد نام نکنید

محمد خدادی معاون در توئیتی نوشت: دریافت آگهی ،رویه همه رسانه ها در دنیاست . فولاد مبارکه هم مثل هزاران شرکت دیگر آگهی داده است. چرا با انتشار لیست، رسانه ها را بد نام می کنید؟

به گزارش دنیای معدن؛ محمد خدادی معاون مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس نوشت:

دریافت آگهی ،رویه همه رسانه ها در دنیاست . فولاد مبارکه هم مثل هزاران شرکت دیگر آگهی داده است. چرا با انتشار لیست، رسانه ها را بد نام می کنید؟ این خدمت به مردم نیست؛ بدنام کردن فعالان رسانه ای شریفی است که در صف مقدم جنگ ادراکی با لشکر سعودی  اسرائیلی است.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید