236476

فرماندار شهرستان فیروزه:

فولاد خراسان در مسئولیت پذیری اجتماعی، مجموعه ای عالی و بی نظیر است

دنیای معدن: فرماندار شهرستان فیروزه با بیان این که استقرار صنعت بزرگ و کارآمد فولاد در شهرستان های نیشابور و فیروزه، نعمتی خدادادی برای منطقه است، از شرکت «مجتمع فولاد خراسان» به عنوان بنگاهی یاد کرد که در ایفای مسئولیت های اجتماعی، عالی و در میان صنایع استان بی نظیر است.

به گزارش دنیای معدن، نماینده عالی دولت در فیروزه با قدردانی از رویکرد مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان و اهتمام دکتر غفوری به محرومیت زدایی در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت، افزود: امروز حدود ۲۰درصد از کارکنان فولاد را اهالی شهرستان فیروزه تشکیل می دهند و اشتغال زایی فولاد، چه به صورت مستقیم و چه از طریق بخش های وابسته، نقش موثری در معیشت مردم و توسعه منطقه دارد.

 مهدی باغیشنی در گفت و گویی مطبوعاتی با قدردانی از نقش آفرینی اجتماعی فولاد خراسان، در یاری رسانی های اجتماعی و راه اندازی پویش های نوع دوستانه افزود:

 

دیدگاه تان را بنویسید