236333

مجمع عمومی شرکت مهندسی فن آورمعادن و فلزاتMMTE برگزار شد

دنیای معدن: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه صاحبان سهام شرکت مهندسی فن آورمعادن و فلزاتMMTE مطابق برنامه ریزی انجام شده در روز یکشنبه 23 مردادماه سال جاری برگزار شد.

IMG-20220817-WA0026

 

دستور جلسه عبارت بود از:

1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به 29/12/1400

2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

3-بررسی و تصویب صورت های مالی مشتمل بر صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1400

4-انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 29/12/1401

5-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت

6-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

که به همه موارد رسیدگی و جلسه با موفقیت و به طور اثر بخش به پایان رسید.

 

IMG-20220817-WA0025

 

دیدگاه تان را بنویسید