235993

نقش راهبردی فولاد مبارکه در تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴

دنیای معدن: اگرچه یکی از اهداف اساسی طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است اما این شرکت فولادمبارکه است که با برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌های کشور در بخش انرژی، معادن و شبکه حمل و نقل درصدد است تا شاخص اصلی توسعه‌یافتگی کشور را محقق سازد

به گزارش دنیای معدن، سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: یکی از مهمترین موارد در تامین زیرساختهای کشور پایبندی صنایع فولادی به مسئولیت اجتماعی است، شرکتهای فولادی به فراخور میزان تولید در راستای مسئولیت اجتماعی اقدام می‌کنند که شرکت فولاد مبارکه در این زمینه همواره الگو و پیشتاز صنایع مادر است.

جمع‌آوری و تصفیه پساب‌های بهداشتی شهرهای اطراف علاوه بر کاهش برداشت فولادمبارکه از آب خام به بهبود زیست‌بوم منطقه کمک کرده است.

یکی از مهمترین چالش صنایع فولادی، تامین مواد اولیه پایدار است که برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیاز است که طرح‌های اکتشاف و استخراج معادن توسعه یابد تا خوراک صنایع فولادی تامین شود.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید