233966

اعزام تجهیزات و امکانات جهت آوار برداری ساختمان متروپل آبادان

دنیای معدن: مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان از ساختمان متروپل بازدید کرد و از اعزام تجهیزات و امکانات جهت آوار برداری ساختمان متروپل آبادان خبرداد.

به گزارش دنیای معدن، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: پولادمردان گروه فولاد خوزستان تا عادی شدن شرایط در کنار مردم آبادان ایستاده اند.

 

photo_2022-05-30_17-55-18

 

دیدگاه تان را بنویسید