233894

در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مجتمع جهان فولاد سیرجان:

«فجهان» اعضای هیات مدیره جدید خود را انتخاب کرد

دنیای معدن: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت «مجتمع جهان فولاد سیرجان» با نماد بورسی «فجهان» برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برگزار شد.

به گزارش دنیای معدن، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت «مجتمع جهان فولاد سیرجان» بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده راس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در تهران، مجموعه فرهنگی – ورزشی تلاش؛ سالن تلاش برگزار شد و در خصوص دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره تصمیم گیری شد.

اعضای هیات مدیره در سال مالی مورد نظر عبارت بودند از آقایان سید محسن نبوی، عبدالله شیرمحمدپور گرجانی، علی عباسلو، عطاء معروفخانی، علی پورمعصومی که برای ۲ سال دیگر ابقا و انتخاب شدند.

بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای هیات مدیره از شرکت های ذیل به مدت ۲ سال انتخاب شدند:

معدنی و صنعتی گل گهر، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس، گهر انرژی سیرجان، سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس، سرمایه گذاری و توسعه گل گهر و سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان.

 

دیدگاه تان را بنویسید