233850

با حضور دکتر پورمند

چهارمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1401 انجام شد

دنیای معدن: چهارمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1401 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه 2 و 3 خردادماه انجام شد.

به گزارش دنیای معدن، آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع کاتد مس و  لوله های مسی شهر بابک، مجتمع فولاد بردسیر، مجتمع فولاد بوتیا و نیروگاه بوتیا بازدید کردند.

بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن جللال آباد زرند، پروژه CDQ  و مجتمع فولاد زرند از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صوت منظم انجام می‌شود. 

 

دیدگاه تان را بنویسید