233765

پتروشیمی کرمانشاه؛ حضور پر رنگ خوارزمی

دنیای معدن: جاذب های سولفورزدایی تولیدی خوارزمی که در سال گذشته موفق به کسب رکورد های متعدد عملکردی در صنایع مختلف شده ...

به گزارش دنیای معدن، جاذب های سولفورزدایی تولیدی خوارزمی که در سال گذشته موفق به کسب رکورد های متعدد عملکردی در صنایع مختلف شده و نام «خوارزمی» را به عنوان سرآمد تولید انواع کاتالیست ها و جاذب های سولفورزدایی تثبیت نماید، بار دیگر برای پتروشیمی کرمانشاه تولید و در فروردین ماه 1401 به این مجتمع تحویل دهی گردید. تجربه پیشین عملکرد موفق جاذب های سولفورزدایی خوارزمی در کرمانشاه، که با رضایت آن مجتمع همراه بود، نویدی است بر حضور پر رنگ تر کاتالیست های گسترش فناوری خوارزمی در مجتمع پتروشیمی کرمانشاه.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید