233685

فولاد هرمزگان تندیس مسئولیت‌های اجتماعی کشور را کسب کرد

دنیای معدن: چهارمین همایش جایزه مسئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی با حضور شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی در ۳۱ اردیبهشت در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش دنیای معدن، چهارمین همایش جایزه مسئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی با حضور شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی در ۳۱ اردیبهشت در مرکز همایش های صدا و سیما با حضور مسئولین کشوری برگزار و فولاد هرمزگان موفق به کسب تندیس مسئولیت های اجتماعی شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید