233673

کاهش ۸ درصدی مصرف ظاهری فولاد ایران در فروردین سال جاری

دنیای معدن- انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار مصرف ظاهری فولاد کشور در فروردین ماه سال جاری را منتشر کرد. در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، مصرف ظاهری فولاد میانی کاهش ۸ درصدی، مصرف ظاهری کل محصولات فولادی افزایش ۹ درصدی و مصرف ظاهری آهن اسفنجی افزایش ۵ درصدی داشته است.

به گزارش دنیای معدن، بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد در فروردین ماه سال جاری، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) با ۸ درصد کاهش به ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تن رسید.

در بخش فولاد میانی، ۱ میلیون و ۸۷ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۱ میلیون و ۱۶۸ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم کاهش ۱۹ درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب ۶ درصد افزایش داشته است.

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت فولادی ۶ درصد و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی ۱۴ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت ۸۶۰ هزار تن بوده که ۸۵۱ هزار تن سهم ورق گرم، ۲۱۴ هزار تن سهم ورق سرد و ۱۰۱ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق گرم افزایش ۸ درصدی داشته، مصرف ظاهری ورق سرد کاهش ۳ درصدی داشته و مصرف ظاهری ورق پوششدار هم کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

در فروردین ماه سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با رشد ۱۸ درصدی به ۱۰۹ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۱۳ درصد افزایش به ۶۳۳ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی با افزایش ۱۸ درصدی همراه بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد ۵ درصد افزایش داشته و به ۳ میلیون و ۲۴۲ هزار تن رسیده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید