233665

مدیرعامل فولاد سنگان مطرح کرد؛

بحران اکتشاف و استخراج مانعی در تولید صنعت فولاد

دنیای معدن: مدیرعامل فولاد سنگان گفت:بر اساس آمارهای رسمی ۱۷ درصد از معادن و صنایع معدنی کشور به مرحله اکتشاف و استخراج نرسیده‌اند و همین امر موجب شده بسیاری از فولادسازان نتوانند مواد اولیه خود را به اسانی تامین کنند و عدم توسعه زیرساخت های حمل و نقل هم مزید بر علت شده است.

به گزارش دنیای معدن به نقل از فولادبان، علی امرایی مدیرعامل فولاد سنگان گفت: بخش زیادی از معادن کشور به علت تضاد منافع گروهها و افراد دست نخورده مانده و بر اساس آمارهای رسمی ۱۷ درصد از معادن و صنایع معدنی کشور به مرحله اکتشاف و استخراج نرسیده اند و همین امر موجب شده بسیاری از فولادسازان نتوانند مواد اولیه خود را به اسانی تامین کنند و عدم توسعه زیرساخت های حمل و نقل هم مزید بر علت شده است.

وی افزود: صنعت فولاد حتی در صورت تامین برق و گاز مصرفی نیاز به دانش روز، مدرن و همگام با تکنولوژی نسل چهارم دارد تا توسعه زیرساختی داشته باشد.

مدیرعامل فولاد سنگان ادامه داد: طبق آماری های رسمی فقط ۱۷ درصد از معادن و صنایع معدنی کشور به اکتشاف و استخراج رسیده و بخش زیادی از معادن کشور دست نخورده باقی مانده و همین شرایط موجب ایجاد بحران در صنعت فولاد برای تامین مواد اولیه شده است لذا در حال حاضر مهمترین معضل صنعت فولاد اکتشاف و استخراج صنایع معدنی از جمله سنگ آهن و دیگر صنایع است.

این فعال صنعتی تصریح کرد: علاوه بر معضل اکتشاف، عدم توسعه زیرساخت های حمل و نقل در صنایع معدنی، مشکلات زیادی برای صنعت فولاد ایجاد کرده است که این مشکلات بویژه در زیرساخت های حمل و نقل ریلی با توجه به استحصال ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ قابل مشاهده است و طبق براورد کارشناسان، حمل و نقل ریلی کشور ۵۰ درصد از برنامه عقب تر است.

امرایی گفت: مشکل تامین آب واحدهای تولیدی و صنعتی از دیگر چالش های مهم صنعت فولاد است که حل این چالش با طرح خطوط انتقال آب به فلات مرکزی ایران و استان های اصفهان، خراسان ، یزد و کرمان تا حدودی مرتفع شده است.

وی افزود: برای توسعه صنعت فولاد نمی توان تمام سرمایه گذاری ها را به جنوب ایران گسیل کرد بلکه باید با تدوین برنامه ای کارشناسی شده ، مدون و آمایش سرزمین علاوه بر ایجاد توسعه صنایع فولادی در جنوب کشور، در نقطه مرکزی ایران هم فعالیت های تولید صنعت فولاد را رونق داد و راه اندازی کرد. اگر تمام برنامه های توسعه ای فولاد برای جنوب کشور تدوین شود نظام های اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی برهم خواهد خورد و ترکیب جمعیتی و حوزه نفوذ جمعیتی نیز توازن خود را از دست خواهد داد.

امرایی تصریح کرد: تحلیل بسیاری از کارشناسان مبتنی بر توسعه فولاد در نزدیکی آبهای بین المللی و جنوبی است اما اگرصنایعی همچون فولاد ، پتروشیمی و دیگر صنایع فقط در جنوب ایران مستقر شوند بطور قطع و یقین مرکز ایران خالی خواهد شد و اشتغال نیز به حداقل خود خواهد رسید.

وی گفت: با طرح انتقال خطوط آب به فلات مرکزی وتوسعه صنایع تولیدی و تکمیلی در استانهای مرکزی ، باید به توسعه زیرساختی مثل صنایع حمل و نقل ، انرژی ونیروگاه های برق و گاز و توسعه صنایع نسل چهارم توجه ویژه داشت تا برنامه های سند چشم انداز قابل تحقق شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید