233437

مشارکت های فراسازمانی ایمیدرو با وزارت راه در حوزه زیرساخت؛

ارزش سرمایه گذاری های ایمیدرو در بخش راهسازی به 3120 میلیارد ریال می رسد

دنیای معدن- ارزش مشارکت های فراسازمانی ایمیدرو در حوزه راهسازی به 3120 میلیارد ریال می رسد. این مشارکت ها در قالب 11 تفاهم نامه بین این سازمان و وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا است.

به گزارش دنیای معدن، هدف از این سرمایه گذاری ها، تامین زیرساخت های جاده ای است که از جمله می توان به پرداخت 32 میلیارد تومان در قالب سه تفاهم نامه مشارکت مالی به طول 217 کیلومتر با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور اشاره کرد.

همچنین چهار تفاهم نامه مشارکت مالی با وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به منظور اجرایی شدن طی سال 1401 به طول 250 کیلومتر و به مبلغ 175 میلیارد تومان در استان های؛ یزد، فارس، همدان، کردستان، آذربایجان غربی، زنجان و خراسان رضوی تنظیم شده است.

از سوی دیگر امضای 4 تفاهم نامه مشارکت مالی با وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به طول 66 کیلومتر و مبلغ مشارکت 105 میلیارد تومان در استان های یزد، کرمان و فارس در دستور کار این سازمان توسعه ای قرار دارد.

بررسی روند اجرای طرح های عمرانی در سال های گذشته نشان می دهد که افزایش طرح های عمرانی نیمه تمام به یک چالش در نظام اجرایی کشور تبدیل شده است. حجم انبوه طرح های عمرانی ناتمام و متوقف موجب شده تا به منظور تامین زیرساخت مورد نیاز در بخش معدن و صنایع معدنی و محدودیت منابع، "طرح زیربناها" توسط ایمیدرو به عنوان متولی تکمیل، ایجاد و توسعه زیرساخت راه اندازی شود. این طرح با انعقاد تفاهم نامه های مشارکتی با وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و...، گام های توسعه ای در این حوزه برداشته است.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور از جمله مجموعه های تحت پوشش ایمیدرو و بازوی توسعه ای این سازمان در بخش زیرساخت محسوب می شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید