232211

رشد ۳۷درصدی درآمد «ذوب» در اسفند

دنیای معدن: درآمدی که شرکت ذوب‌آهن اصفهان در اسفند سال ۱۴۰۰ از فروش محصولات شناسایی کرد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شاهد ۳۷ درصد افزایش بود. درآمد ماهانه‌ای که شرکت ذوب‌آهن اصفهان در گزارش فعالیت منتهی به اسفند ۱۴۰۰ از فروش محصولات اعلام کرد برابر با ۳۳.۶۷۰ میلیارد ریال بود و از سوی دیگر، درآمد تجمیعی این شرکت نیز طی سال گذشته مبلغی افزون بر ۳۵۰.۴۹۳ میلیارد ریال اعلام شد.

به گزارش دنیای معدن، درآمد ثبت شده «ذوب» در اسفند مربوط به فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی بود که بیشترین درآمد شناسایی‌شده با حجم ریالی ۲۲.۳۲۳ میلیارد ریال متعلق به بازار داخلی بوده و البته نباید فراموش کرد درآمد شناسایی شده این شرکت از فروش محصولات در بازار صادراتی نیز ۱۱.۳۴۷ میلیارد ریال شناسایی و اعلام شد.

بر اساس این گزارش، درآمد شناسایی شده ذوب‌آهن اصفهان در اسفند در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد ۳۷درصدی را به خود دید.

همچنین می‌توان عنوان کرد «ذوب» توانسته درآمد تجمیعی شرکت از ابتدای سال مالی را حدود ۷۵درصدی مشابه سال گذشته با رشد همراه سازد؛ درآمد ماهانه اعلام‌شده از سوی این شرکت فولادی با ۸ درصد افزایش همراه بوده است.

همان‌طور که گفته شد درآمد صادراتی ذوب‌آهن اصفهان در اسفند افزون ‌بر ۱۱.۳۴۷ میلیارد ریال ارائه شد و از ابتدای سال مالی تا اسفند۱۴۰۰ نیز مجموع درآمد ثبت‌شده این بخش ۱۴۸.۷۷۲ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، کسب درآمدها با افزایش ۷۸درصدی روبه‌رو بوده است.

بیشترین درآمد اعلام‌شده از سوی این شرکت فولادی در اسفندمربوط به «تیرآهن» در بخش داخلی بود که مجموع درآمدزایی فروش آن برابر با ۹.۰۴۱ میلیارد ریال (با نرخ فروش ۱۴ میلیون و ۱۰۸ هزار تومان در ازای هر تن) اعلام شد.

«میلگرد» نیز دیگر محصول «ذوب» بوده که پس از «تیرآهن» توانست با ۵.۶۲۱ میلیارد ریال درآمد زیادی را نصیب شرکت کند که نسبت به ماه گذشته یک رشد ۳۴درصدی را از خود به جا گذاشته است.

شرکت ذوب‌آهن اصفهان در اسفند از فروش محصولات در بازار صادراتی بیشترین درآمدی که شناسایی کرد مربوط به محصول «شمش کالایی» با ۷.۱۵۷ میلیارد ریال بود که بیشترین درآمد را پس از «میلگرد» طی این دوره به خود اختصاص داد.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید