231657

پرونده های حقوقی فساد مدیران سابق صندوق فولاد ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود

دنیای معدن- مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد گفت: به دلیل سوءمدیریت برخی مدیران سابق، پرونده های حقوقی زیادی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به گزارش دنیای معدن، حسین عامریان، در گفت وگویی اظهار داشت: وجود بحران در این صندوق و وجود ۸۰۰ پرونده حقوقی باعث شد تا درگیر مسائل حاشیه ای زیادی شویم. درصدد رسیدگی به این پرونده ها هستیم تا به نتیجه برسد، ضمن اینکه رویکرد ما نگاه به آینده است و فقط برای اصلاح وضعیت فساد گذشته این صندوق نیامده ایم.

عامریان اضافه کرد: در این پرونده ها اشخاص شناخته شده، فرزندان وزاری سابق این وزارتخانه و آقازاده ها وجود دارند که دستگاه های امنیتی را نسبت به موضوع حساس کردیم، بسیاری از این افرادی که برای آنها پرونده تشکیل شده با ذکاوت پایین، از خود ردپا گذاشته اند و در مقابل افراد دیگری هم بودند که با سندسازی، خود را در پشت سایر افراد قرار دادند و از دور، مدیریت و اقدامات فسادی انجام داده اند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با بیان اینکه ۲۰ درصد از توان مدیران شرکت های زیرمجموعه این صندوق صرف فساد ستیزی در دولت قبل می شود، گفت: دارایی و منابع از دست رفته را به صندوق باز می گردانیم. البته ۸۰ درصد ریل گذاری ما برای برنامه ها و سیاست های آینده است تا ارزش افزوده و آورده پایداری برای صندوق داشته باشیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید