227808

موجودی فولاد کارخانه های چین با سرعت بیشتری افزایش یافت

دنیای معدن: موجودی پنج محصول اصلی فولادی شامل میلگرد، مفتول، نورد گرم، نورد سرد و مقاطع تخت متوسط در 184 کارخانه فولاد چین تحت بررسی موسسه Mysteel با سرعت 1.3 درصدی هفتگی در طول دوره 30 دسامبر تا 5 ژانویه مواجه شد. درحالی که رشد هفته قبل 0.7 درصد بوده است.

به گزارش دنیای معدن، شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده اند که این سرعت رشد موجودی به دلیل بهبود بیشتر در تولید کارخانه ها و تقاضای ضعیف کلی مصرف کنندگان نهایی است.

این بررسی نشان می دهد که کل موجودی 5 کالای فولادی مذکور تا 5 ژانویه به 4.26 میلیون تن رسیده که 54 هزار و 400 تن نسبت به یک هفته قبل بالاتر رفته است.

طی دوره 30 دسامبر تا 5 ژانویه کل تولید 5 قلم اصلی فولاد در میان کارخانه های فولادی به 9.28 میلیون تن رسیده است.جعفری طهرانی

 

دیدگاه تان را بنویسید