227783

فولاد مبارکه خود را ازشاگردان مکتب مقاومت ۸ساله درمقابل کفر جهانی می‌داند

دنیای معدن: لشگرنجف اشرف به مدیریت وفرماندهی "سردارشهید حاج احمد کاظمی" مدرسه دانش آموختگان و سازندگان فولادمبارکه بوده است.

فولادمبارکه محصول مشترک شهدای این لشگر وسازندگان آن است.

امروزسالگردشهادت فرمانده این محصول مشترک است.

سازندگان غبطه ازدست دادن فرمانده خودرا دارند.

اما خوشحال از آنند که اجازه نداده اند که مدرسه تعطیل گردد وخودرا متعهد میدانند که جبهه سازندگی را

که هدف مقاومت بوده است تااقصی نقاط ایران اسلامی مداومت بخشند.

سلام ودرود خداوند بر فرمانده مقاومت شهید حاج احمد کاظمی وهمه همرزمان او بخصوص سردار شجاع اسلام حاج قاسم سلیمانی.

(دلنوشته محمد حسن عرفانیان، مجری طرح فولاد مبارکه در دوران ساخت)

"یاد و خاطره همه شهدا بویژه شهید بزرگوار حاج احمد کاظمی گرامی باد"

 

از جمله توفیقات فولاد مبارکه در دوران مقدس پشتیبانی از لشگر ۸ نجف اشرف بوده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید