227719

کسب گواهی‌نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه فولاد امیرکبیر کاشان

دنیای‌معدن : طی ارزیابی‌های صورت گرفته توسط مرکز تایید صلاحیت ملی ایران (NACI) در ۶ زمینه کاری و ۸ آزمون تخصصی، آزمایشگاه فولاد امیرکبیر کاشان توانست تایید صلاحیت انجام آزمون در خصوص کلیه آزمون‌های محصول، برای ورق‌های گالوانیزه را کسب کند.

به گزارش دنیای معدن، سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO ۱۷۰۲۵-۲۰۱۷، استانداردی برای احراز صلاحیت یک آزمایشگاه جهت انجام آزمون یا کالیبراسیون است. این استاندارد با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است تا با بهره‌گیری از آن، آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه  کند. همچنین بر اساس این استاندارد، کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی آزمایشگاه فولاد امیرکبیر کاشان به بهترین نحو اداره شده و با اخذ گواهی‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌های ملی یا بین‌المللی، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه‌های ذی‌نفع اثبات می‌کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید