227397

کسب رکوردهای حوزه تولید نتیجه اعتقاد به شعار ما میتوانیم است

دنیای معدن- دکتر معروفخانی با اشاره به توانمندی ، تخصص و تعهد کارکنان فولاد هرمزگان ضمن تبریک سالروز افتتاح شرکت به کارکنان و کلیه ذینفعان گفت :

به گزارش دنیای معدن، اعتقاد ما این است که شعار ما می توانیم  در فولاد هرمزگان به باور رسیده است و کارکنان جهادی و تلاشگر فولاد هرمزگان با اعتقاد راسخ به این موضوع ثابت کردند که می توانند شگفتی ساز شوند و افتخار آفرینی کنند .مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به رکوردها کسب شده در تولید روزانه تصریح کرد : ما از ابتدای  امسال تا کنون توانستیم علی رغم محدودیت های موجود در حوزه انرژی ( برق و گاز ) رکوردهای متعددی را در حوزه تولید به ثبت برسانیم و این از موهبت های الهی ونتیجه لطف خداوند و تلاش کارکنان خدوم و پر تلاش فولاد هرمزگان است .

وی با تشریح رکورد بدست آمده در تولید روزنامه تختال گفت :خوشبختانه در استانه سالروز افتتاح شرکت توانستیم برگ زرینی را بر افتخارات فولاد هرمزگان بیافزاییم و شاهد هستیم که رکورد جدید تولید روزانه تختال تولیدی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱  به میزان ۶۵۹۷ تن و رکورد قبلی تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ به میزان ۶۴۴۱ تن تختال به ثبت برسد .

 دکتر معروفخانی  افزایش تناژ تخلیه در هر ذوب ، افزایش راندمان ریخته گری و کاهش توفقات اضطراری و تاخیر کوره های قوس ، کاهش تلفات انرژی کوره های قوس و در نتیجه افزایش سرعت تولید کوره ها و همچنین افزایش سرعت ریخته گری  را  از جمله عوامل تاثیرگذار بر ثبت رکورد اخیر برشمرد .

 

 

دیدگاه تان را بنویسید