226772

افزایش ظرفیت 50 درصدی واحد احیاء مستقیم در فولاد ارفع

دنیای معدن: شرکت آهن و فولاد ارفع تولیدکننده شمش فولاد (بیلت)در کشور و یکی از بنگاه های پیشرو اقتصادی فعال در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فولاد است. تولید آهن اسفنجی در این شرکت به روش احیاء مستقیم و تولید شمش فولاد از طریق کوره قوس الکتریکی انجام می گردد در طول این سالها شرکت فولاد ارفع همواره متعهد به کیفیت و خدمت به مشتری بوده و دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت موید این واقعیت است.

دیدگاه تان را بنویسید