224607

حضور با قدرت فولاد مبارکه

دنیای معدن: این فولادساز با سبدی شامل از «ورق گرم نوردکاران»، «ورق گرم خودرو»، «ورق گالوانیزه لوازم خانگی»، «ورق گالوانیزه»، «ورق سرد لوازم خانگی» و «ورق سرد خودرو» گام در رینگ معاملات بازار نقره ای گذاشت.

به گزارش دنیای معدن، پس از غیبت های مکرر فولاد مبارکه که در بورس کالا شاهد هستیم، در آخرین هفته آبان ماه این شرکت فولادسازی در معاملات بازار نقره ای با سبد کالایی ۶ محصوله گام به بازار گذاشت.

این فولادسازیبا سبدی شامل از «ورق گرم نوردکاران»، «ورق گرم خودرو»، «ورق گالوانیزه لوازم خانگی»، «ورق گالوانیزه»، «ورق سرد لوازم خانگی» و «ورق سرد خودرو» گام در رینگ معاملات بازار نقره ای گذاشت.

ورق گرم نوردکاران

در هفته گذشته فولاد اصفهان در رینگ معاملات بورس کالا با عرضه ۴۸,۰۷۰ تن از «ورق گرم نوردکاران» به دیدار خریداران آمد و این شرکت با فروش بیش از ۴۶ هزار و ۴۲۰ تنی توانست رقمی معادل ۹۹۱ میلیارد تومان درآمد را کسب کند.

ورق گرم خودرو

این فولادساز اصفهانی از سوی دیگر با ورق گرم خودرو گام به رینگ معاملات بازار گذاشت و استقبال خریداران از این کالا نیز قابل تأمل بود.

در این هفته فولاد مبارکه اصفهان باعرضه ای بیش از ۳۰ هزار تن ورق گرم خودرو به استقبال مشتریان آمد و تمام درخواست های مشتریان بر اساس عرضه های خود، پاسخ مثبت داد تا درآمد حاصل از مجموع فروش به ۶۴۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان بالغ شود.

ورق سرد لوازم خانگی

در ادامه دیگر محصول ورق سرد لوازم خانگی، از جمله کالا های سبد این شرکت بوده که با عرضه ۱۴ هزارتنی همراه بود که تمام عرضه های این بخش نیز به فروش رسید و درآمد حاصل شده از این قسمت نیز ۳۴۱ میلیارد و ۶۸۱ میلیون تومان شد.

ورق سرد خودرو

عرضه های این نوع کالای فولادمبارکه نیز با عرضه ۴۵ هزارتنی همراه و این کالای فولادمبارکه نیز تماما به فروش رسید تا ۹۸۲ میلیارد و ۳۳۳ میلیون تومان درآمد از این بخش عاید این فولادساز شود.

ورق گالوانیزه لوازم خانگی

در ادامه باید اشاره داشت که این ورق گالوانیزه لوازم خانگی نیز ۳ هزار تن دیگر عرضه در بورس کالا داشت و میزان سفارش نیز نزدیک به حجم عرضه ها بود و ۳ هزار و ۴۵۰ تن نیز از این کالا ها را به فروش رساند؛ ۸۱ میلیارد ۲۷۵ میلیون تومان درآمد این شرکت در این بخش بود.

ورق گالوانیزه

در این بخش نیز فولاد مبارکه باردیگر عرضه ۴ هزارتنی را از خود برجای گذاشت و تمام این کالا را به فروش رساند و ۱۱۲ میلیارد و ۹۶۳ میلیون تومان درآمدزایی فولادمبارکه از این بخش بود.بورس نیوز

 

دیدگاه تان را بنویسید