252475

آخرین وضعیت نظام رتبه‌‌بندی فرهنگیان+ جدول

دنیای معدن: قانون رتبه‌ بندی فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در جهت بهبود سطح معیشتی معلمان و هم در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان بسیار مهم است.

به گزارش دنیای معدن، قانون رتبه بندی معلمان در تاریخ پانزدهم اسفند ماه سال یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای نگهبان رسیده است. رئیس جمهور نیز در تاریخ ۲۳ اسفندماه این قانون را جهت اجرایی شدن به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کل کشور ابلاغ نموده است.

کدام دسته از معلمان مشمول قانون رتبه بندی فرهنگیان هستند؟

فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.

 

جدول میزان افزایش حقوق فرهنگیان مشمول قانون رتبه‌بندی:

پایه حقوق فرهنگیان مشمول قانون رتبه بندی فرهنگیان برای سال ۱۴۰۲ به شرح زیر افزایش خواهد یافت (مبالغ زیر نهایی نبوده و به محض دریافت ارقام دقیق جدول ویرایش خواهد شد.

جدول افزایش حقوق فرهنگیان مشمول طرح رتبه بندی

رتبه حقوق پایه (بر مبنای ریال) درصد افزایش حقوق (بر مبنای ریال) مبلغ حقوق نهایی

۱ ۷۹,۲۰۰,۰۰۰- ۴۵- ۱۱۴،۸۴۰،۰۰۰

۲ ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ -۵۵ -۱۲۲،۷۶۰،۰۰۰

۳ ۷۹,۲۰۰,۰۰۰- ۶۵ - ۱۳۰,۶۸۰,۰۰۰

۴ ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ - ۷۵ - ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰

۵ ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ -۹۵- ۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید