242023

تایید احکام رتبه‌بندی ۳۹ هزار و ۶۰۰ نفر از فرهنگیان در فارس

دنیای معدن: معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس، از صدور حکم رتبه‌بندی ۳۹ هزار و ۶۰۰ نفر فرهنگی شاغل و بازنشسته در استان خبر داد.

به گزارش دنیای معدن از فارس، مجید زارعی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح نظام رتبه‌بندی معلمان در استان فارس با اشاره به اینکه ۵۷ هزار و ۹۶۱ نفر در استان مشمول رتبه‌بندی هستند و در سیستم ثبت کرده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد ۵۲ هزار و ۹۴۲ نفر تاکنون مورد تایید ارزیابان قرار گرفته‌اند که احکام ۲۵ هزار نفر از آنان صادر شده است و به زودی احکام افراد باقی‌مانده نیز صادر خواهد شد.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه صدور احکام رتبه‌بندی تا پایان امسال به سرانجام می‌رسد، افزود: در حال حاضر ۱۱۷ نفر ارزیاب با سرعت مشغول بررسی پرونده‌ها هستند تا این روند تا پایان سال به اتمام برسد.

زارعی با اشاره به صدور حکم رتبه‌بندی ۳۹ هزار و ۶۰۰ نفر فرهنگی شاغل و بازنشسته در استان افزود: از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از بازنشستگان سال ۱۴۰۰ و مابقی فرهنگیان شاغل هستند.

زارعی با اشاره به اینکه ۸ هزار نفر از بازنشستگان مشمول رتبه‌بندی هستند که احکام ۴۵۰۰ نفر از آنان صادر شده است، افزود: پرداخت ما به التفاوت معوقات بر اساس احکام صادر شده در دستور کار است.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس، با تاکید بر اینکه فرایند رتبه‌بندی یک فرایند مستمر است و رتبه‌ها ارتقا می‌یابد، افزود: در استان فارس رتبه‌های یک تا ۵ را داریم و نومعلمان و افرادی که امسال نیز جذب شده‌اند مشمول رتبه‌بندی هستند.

وی افزود: فرهنگیانی که نسبت به حکم صادر شده اعتراض دارند، از زمان صدور حکم و مشاهده آن در سیستم، ۱۰ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را در سامانه فرهنگیان به آدرس my.medu.ir ثبت کنند.

 

دیدگاه تان را بنویسید