239172

امکان تایید مجدد مستندات رتبه بندی معلمان توسط مدیران

دنیای معدن: بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان مطابق گزارش‌های دریافتی، گزینه لغو تاییدات به سامانه hrm مدیران افزوده شد

به گزارش دنیای معدن، مدیرانی که سهوا بدون تایید مستندات، ثبت نهایی زده بودند، اکنون می توانند مجددا وارد سامانه شده و پس از لغو تاییدات ، مستندات را مجددا تایید کنند./کانال بزرگ پیگیری مطالبات فرهنگیان

 

دیدگاه تان را بنویسید