239135

حکم صادرشده دانشجو معلمان بعد از افزایش حقوق در آبان ماه + عکس

دنیای معدن: نگارش ویژه افزایش حقوق دانشجو معلمان صارد شد، بدین ترتیب حقوق کلیه دانشجو معلمان سراسر کشور به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این حکم برای تمامی ورودی های ٩٨ تا ١۴٠١ اجرا می شود.

به گزارش دنیای معدن، به استناد بخشنامه شماره ۷۱۰/۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ وزارت متبوع و در راستای اجرای قانون «اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان وبازنشستگان کشوری و لشگری » مجلس شورای اسلامی پ فوق العاده مناطق کمتر توسعه به شماره ۸۲۸-۱۱/۷۸۲۵۸ م ۱۴۰۱/۸/۱۶ حقوق و مزایای یافته شما به شرح ردیف های ۲۱ و ۲۲ این حکم اصلاح و ترمیم ت فوق العاده بدی آب و هوا میگردد که با رعایت مقررات اداری ومالی از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت میباشد تغییرات این حکم به شرح زیر می باشد : ۱ – برقراری ترمیم حقوق به مبلغ ۱۰۰۵۹۰۰۰ افزایش نسبت به حکم قبلی ۱۰۰۵۹۰۰۰ ریال

 

دیدگاه تان را بنویسید