238471

خبر فوری؛ زمان صدور احکام رتبه بندی معلمان اعلام شد

دنیای معدن: بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان مهدی نیک فرمعاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از بررسی و نهایی کردن رتبه های یک تا پنج معلمان، توسط هیأت های ممیزه در سطوح منطقه، استان و حوزه ستادی و صدور احکام جدید بر اساس آن تا پایان آبان ماه جاری، خبر داد.

به گزارش دنیای معدن -  بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان مهدی نیک فرمعاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از بررسی و نهایی کردن رتبه های یک تا پنج معلمان، توسط هیأت های ممیزه در سطوح منطقه، استان و حوزه ستادی و صدور احکام جدید بر اساس آن تا پایان آبان ماه جاری، خبر داد.

 

دیدگاه تان را بنویسید