236222

تکلیف معلمان بازنشسته با اجرای طرح رتبه بندی چیست؟

دنیای معدن: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش گفت: کسانی که در ارزیابی مشمول قانون نخبگان می‌شوند این افراد به جای ۵ سال توقف برای ارتقا به رتبه بالاتر با ۳ سال هم می‌تواند ارتقا پیدا کنند.

به گزارش دنیای معدن، قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش اظهار کرد: افرادی که در حوزه آموزش ابتدایی درس می‌دهند به ازای یک سال خدمت در این دوره سه ماه زودتر می‌توانند این امتیاز را دریافت کنند.

احمدی لاشکی افزود: معلمانی که در حوزه مرزی، عشایری و نقاط محروم هم هستند به ازای یک سال خدمت سه ماه زودتر می‌توانند امتیاز دریافت کنند.

وی ادامه داد: بقیه معلمان طبق قانون بعد از ۵ سال می‌توانند ارتقا را کسب کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش تاکید کرد: بازنشستگانی که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد بازنشسته شده باشند مشمول رتبه‌بندی خواهند شد.

احمدی لاشکی خاطرنشان کرد: معلمان جدید و فاقد شماره استخدامی هم مشمول رتبه‌بندی خواهند شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید