236109

آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان اصلاح و ابلاغ شد

دنیای معدن: معاون اول رئیسی آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان را ابلاغ کرد

به گزارش دنیای معدن، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را امضا و ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۱، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و پیشگیری از اعلام ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان موافقت کرد.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید