235480

رتبه بندی معلمان هم نمی‌تواند خیلی از مشکلات را حل کند

دنیای معدن: رتبه بندی معلمان هم نمی‌تواند خیلی از مشکلات را حل کند.

مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد رتبه بندی معلمان گفت: پس از کش و قوس‌های فراوانی که در طول دو سال گذشته در مجلس و کمیسیون داشتیم، قانونی که برای رتبه بندی معلمان ارائه شد، به نظرم خوب بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید