234640

آئین نامه رتبه بندی معلمان سختگیرانه تر شد.

دنیای معدن- آیین نامه مصوب هیات دولت با آنچه که پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش بود، تفاوت های اساسی دارد

به گزارش دنیای معدن، یک کارشناس آموزش و پرورش در گفت وگو با عرشه آنلاین گفت آیین نامه مصوب هیات دولت با آنچه که پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش  بود، تفاوت های اساسی دارد

وی گفت ؛ در آیین نامه مصوب هیات دولت، موارد سختگیرانه ای اضافه شده است، از جمله اینکه در رتبه آموزشیار معلم، باز هم در امتیاز مورد نیاز برای هر مولفه،  کلمه حداقل آمده است ( پیشنهاد آموزش و پرورش کلمه تا  قبل از امتیاز مورد نیاز برای هر مولفه بود )

وی افزود  در مولفه تجربه، باز هم سقف امتیازات مورد نیاز برای رتبه ها را افزایش داده اند(از ۲۰ ،۶۰ ، ۸۰ ، ۱۱۰ و ۱۳۰ به ۲۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ،۱۴۰ و ۱۷۰ افزایش یافته است )

 

دیدگاه تان را بنویسید