248535

تامین برق صنایع سیمانی و فولادی با زباله‌سوزی

دنیای معدن-شرکت‌های سیمانی و فولادی در ایام پیک مصرف، بخشی از انرژی برق خود را از طریق پسماند تأمین کنند. سامانه مدیریت یکپارچه پسماند هم بخشی از این حکم است.

مجلس شرکت‌های فولادی و سیمانی را مکلف به تأمین بخشی از انرژی برق مورد نیاز خود در ایام پیک مصرف از طریق سوخت جامد مشتق شده از پسماندها کرد.

به گزارش دنیای معدن، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر یکشنبه ۱۴ آبان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد اصلاحی ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی مواد مربوط به محیط زیست پرداختند.

کانال عصر ایران در تلگرام

سید مهدی نیازی نماینده دولت در مخالفت با بند الحاقی ۳ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه و ۳ جزء این بند گفت:: دولت با جزء ۲ مخالف است ولی با سایر اجزا موافق است. این جزء در خصوص تأمین بخشی از انرژی برق واحدهای تولیدی فولادی و سیمانی از طریق سوخت جامد مشتق شده از پسماند بود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مباحث مربوط به پسماندها و بازیافت بسیار مهم است و در دنیا صادارت و واردات ضایعات پسماند را شاهدیم که چین یکی از بزرگترین واردکنندگان پسماندهای پلاستیکی است و آنها را بازیافت می کند اما در کشور ما پسماند به یک معضل تبدیل شده است لذا در این بند پیشنهاد شده تا گردش پسماند به صورت یکپارچه و در اختیار یک دستگاه باشد. همچنین در این بند گفته ایم شرکت‌های سیمانی و فولادی در ایام پیک مصرف، بخشی از انرژی برق خود را از طریق پسماند تأمین کنند. سامانه مدیریت یکپارچه پسماند هم بخشی از این حکم است.

در ادامه بند الحاقی ۳ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم همراه با ۳ جزء آن با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

بند الحاقی -۳ به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی که پسماندها از آنها تولید می شوند:

۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، در پایان سال اول برنامه، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

دستگاه های ذی‌ربط مکلفند نسبت به اجرا کردن برنامه های مذکور در طول سال های اجرای برنامه به گونه ای عمل کنند که مدیریت پسماند در کلان شهرها و شهرهای استان های شمالی به صورت کامل اجرایی شود.

۲- با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماه های اوج مصرف انرژی به صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأ مین کنند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها هسند.

۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه اجرایی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 

دیدگاهتان را بنویسید