243003

قیمت جدید سیمان تولید کارخانه های بورسی و غیر بورسی اعلام شد

دنیای معدن: قیمت جدید سیمان تیپ ۲ کیسه ۵۰ کیلویی تولیدی شرکت های بورسی و غیر بورسی اعلام شد.

به گزارش دنیای معدن، فهرست قیمت جدید سیمان تیپ 2 کیسه 50 کیلویی تولیدی کارخانجات بورسی و غیر بورسی بین بازه ۴۴ تا ۵۴ هزار تومان اعلام شد.

نام محصول قیمت سیمان تیپ 2 تهران 52.400 تومان سیمان تیپ 2 آبیک 50.000 تومان سیمان تیپ 2 شهرکرد 47.000 تومان سیمان تیپ 2 فراز فیروزکوه 49.000 تومان سیمان تیپ 2 غرب 48.000 تومان سیمان تیپ 2 فارس نو 46.000 تومان سیمان تیپ 2 هگمتان 46.500 تومان سیمان تیپ 2 شرق 44.600 تومان سیمان تیپ 2 انبار شرق تهران 48.900 تومان سیمان تیپ 2 انبار آزادگان 49.000 تومان سیمان تیپ 2 ساوه 54.000 تومان سیمان تیپ 2 بین المللی ساروج بوشهر 46.000 تومان سیمان تیپ 2 استهبان 45.000 تومان سیمان تیپ 2 اصفهان 45.000 تومان سیمان تیپ 2 بجنورد 45.000 تومان سیمان تیپ 2 توسعه ماهان کرمان 44.000 تومان سیمان تیپ 2 خمسه 45.000 تومان سیمان تیپ 2 خوزستان 44.800 تومان سیمان تیپ 2 دورود 44.500 تومان سیمان تیپ 2 زابل 46.000 تومان سیمان تیپ 2 زاوه تربت 45.000 تومان سیمان تیپ 2 زنجان 44.400 تومان

 

  • ناشناس ارسالی در پاسخ

    قیمت سیمان شاهرود

دیدگاهتان را بنویسید