236687

امضای تفاهم نامه همکاری اجرای پروژه‌های صنعت سیمان

دنیای معدن: دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت سیمان کردستان با هدف همکاری و مشارکت در اجرای پروژه‌های صنعتی صنعت سیمان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 به گزارش دنیای معدن، باتوجه به اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای تجربه‌های پژوهشی و صنعتی، نیروی انسانی متخصص و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی است بنابراین شرکت سیمان کردستان با این دانشگاه تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

این تفاهم نامه برای مدت ۲ سال امضا شده است و در صورت نیاز و توافق طرفین این تفاهم نامه تمدید خواهد شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به منظور هماهنگی مستمر و لازم برای اجرای این تفاهم نامه و نظارت بر همکاری‌های مشترک، کمیته راهبری با ترکیب معاون پژوهش و نماینده شرکت سیمان کردستان تشکیل می‌شود.

این تفاهم نامه شامل ۱۱ ماده و در دو نسخه با هدف همکاری و مشارکت در اجرای پروژه‌های صنعتی، صنعت سیمان منعقد شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید