236820

برنامه ایمیدرو در طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور (طبق سند ملی توسعه گوهرسنگ)

دنیتی معدن: اکتشاف 5 استان در فاز شناسایی و پی‌جویی و 6 استان در فاز غربالگری و اکتشافات سراسری یاقوت تا پایان سال

 آموزش‌ گوهرتراشی در 31 استان تا پایان سال با همکاری مشترک با سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (تاکنون در 6 استان برگزار شده)

 ایجاد و راه‌اندازی آزمایشگاه گوهرسنگ در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران (کرج) تا پایان سال

 طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در زمینه فیروزه‌های ایران، کشت صدف مرواریدساز، تراش الماس در کشور، استفاده صنعتی از گارنت سبز جنوب کرمان (در دستور کار)

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید