252712

مهندس محمود لندی مدیرعامل سیمیدکو در پیامی روز کار و کارگر را تبریک گفت

دنیای معدن: مهندس محمود لندی مدیرعامل سیمیدکو در پیامی روز کار و کارگر را تبریک گفت

 

 

دیدگاهتان را بنویسید