251093

صدور تکذیبیه از سوی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین؛ آموزشگاه تخصصی گهرزمین جعلی است

دنیای معدن: روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین آموزشگاه تخصصی گهرزمین را سوءاستفاده از نام و نشان تجاری (لگوی) این شرکت دانست.

به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در این تکذیبیه آمده است: 

 

یک موسسه آموزشی با جعل عنوان و نشان تجاری (لگوی) شرکت گهرزمین، برند این شرکت را مورد سوء استفاده قرار داده و این شرکت هرگونه ارتباط با این موسسه را تکذیب می نماید. 

شایان ذکر است؛ هرگونه سوءاستفاده از نام و نشان تجاری شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین پیگرد قانونی خواهد داشت و موسسات و مجموعه های وابسته به این شرکت، تنها از طریق سایت رسمی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین و همچنین خبرگزاری های رسمی معرفی می شوند.

 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین 

 

دیدگاهتان را بنویسید