250384

فراز و فرود در بازار جهانی فولاد

دنیای معدن-گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش دنیای معدن، هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین روند نزولی مشاهده شد و قیمت از ۱۴۳ دلار هفته قبل به حدود ۱۳۶ دلار هر تن سی اف آر کاهش یافت. اواسط هفته قیمت تا ۱۳۴ دلار هم کاهش داشت.

حاشیه سود ضعیف فولادسازی کارخانه های بیشتری را در چین تشویق کرد تعمیرات خطوط تولید را آغاز کنند از این رو تقاضای سنگ آهن نزولی شد و قیمت پایین آمد. آخر هفته با افزایش امید به حمایت های دولتی از بازار چین با بسته های محرک اقتصادی قیمت دوباره خود را بالا کشید.

قراضه

در هفته ای که گذشت در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ از ۴۲۱ دلار به نزدیکی ۴۲۸ دلار هم رسید ولی تا پایان هفته به ۴۲۵ دلار هر تن سی اف آر بازگشت.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن از ۳۴۸ دلار مجددا به ۳۵۷ دلار هر تن فوب افزایش یافت. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز با ۴ دلار بهبود به ۴۰۱ دلار هر تن سی اف آر رسید.

بیلت

هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه صعودی بوده از ۵۰۰ دلار به ۵۱۵ دلار هر تن فوب افزایش یافت. در بازار داخلی چین قیمت بیلت ۹ دلار کاهش داشت و ۵۰۶ دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. بیلت وارداتی به چین نیز هفته گذشته از ۴۵۹ دلار به ۴۴۸ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت یک دلار ارزان تر شده ۵۴۱ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. در ترکیه نیز بیلت وارداتی ۱۰ دلار بالا رفت و ۵۴۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

مقاطع

قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته در ۵۶۵ دلار هر تن فوب باقی ماند. در بورس شانگهای قیمت قرارداد میلگرد ۱۱ دلار افت داشت و ۵۴۹ دلار هر تن ثبت شد. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۱۰ دلار بالا رفته ۶۱۰ دلار هر تن فوب ثبت شد.

در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی ۲ دلار افت داشت و ۵۶۶ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. در بازار داخلی امریکا نیز میلگرد ۵ دلار افت داشت و ۸۷۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه شد و در بازار داخلی اروپا میلگرد پس از مدتی ثبات ۱۵ یورو بالا رفت و ۶۳۵ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه ۵۸۵ دلار هر تن فوب و در ثبات بود. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین از ۵۸۱ دلار به ۵۷۴ دلار هر تن فوب کاهش داشت. در جنوب شرق آسیا آخرین قیمت ورق گرم از ۵۷۴ تا ۶۰۳ دلار به ۵۶۶ تا ۵۹۸ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم از ۶۹۰ یورو به ۷۳۰ یورو هر تن درب کارخانه بهبود داشت. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم در ۱۱۰۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه بدون تغییر باقی ماند.

 

دیدگاهتان را بنویسید